Mr. Hans Hermsen beschouwt de relatie met zijn cliënten als
een samenwerkingsvorm die is gebaseerd op persoonlijk contact, overleg en wederzijds vertrouwen. Hij verricht zijn werk op grondslag van deze opvatting. Daarbij staan de aan hem toevertrouwde belangen en diens verantwoordelijkheid voor betreffende belangen uiteraard op de eerste plaats.
Voor het overige oefent mr. Hermsen de praktijk uit volgens
zijn persoonlijk werkdevies dat is ontleend aan een oud boerengezegde: “Keakel’n is niks, mer eier leg’n is de keunst.”

 

Over de kosten van de dienstverlening wordt voor aanvang van
de dienstverlening een afspraak gemaakt. Er wordt gewerkt op basis van een uurtarief zonder kantoortoeslag. Afspraken kunnen ook worden gemaakt wanneer een belang is ondergebracht bij
een rechtsbijstandsverzekering. De werkzaamheden worden verder verricht op basis van de algemene voorwaarden van de praktijk. Wanneer over de werkwijze onverhoopt een verschil
van mening mocht ontstaan wordt in gemeen overleg getracht daarvoor een oplossing te vinden. Desgewenst kan gebruik worden gemaakt van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

Kerkhof 16 • 7201 DM Zutphen • T: 0575 582322 • M: 06 25051410 • E: hans@hermsenadvocaat.nl  •  Dienstenrichtlijn  •  Privacyverklaring