Mr. Hans Hermsen voert een advies- en procespraktijk op het gebied van het bestuursrecht en op het scheidingsvlak van bestuursrecht en privaatrecht. In algemene zin adviseert en procedeert hij t.b.v. cliënten die een kwestie hebben met de overheid. In het bijzonder houdt hij zich bezig met ruimtelijk bestuursrecht, planschaderecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, monumentenrecht, archeologische monumentenzorg, agrarisch recht en visserijrecht.

 

 Vanwege zijn affiniteit met en kennis van de (Gelderse)rechtshistorie gaat de belangstelling van Hans Hermsen tevens uit naar zaken op het gebied van historische erfdienstbaarheden, de Natuurschoonwet en oud-zakelijke rechten zoals waterrechten, (heerlijke) visrechten, plantrechten en het jachtrecht. Hij heeft in het verleden gewerkt in opdracht van overheden, bedrijven en particulieren en werkt de laatste jaren vooral voor landgoedeigenaren, visserijbedrijven, grondontwikkelaars, archeologiebedrijven, boeren en particulieren.

 

Mr. Hermsen staat in het rechtsgebiedenregister van de NOvA ingeschreven voor bestuursrecht en burgerlijk recht. Voor elk van deze (hoofd)rechtsgebieden moet hij elk jaar conform de NOvA-normen
10 opleidingspunten behalen.

Kerkhof 16 • 7201 DM Zutphen • T: 0575 582322 • M: 06 25051410 • E: hans@hermsenadvocaat.nl  •  Dienstenrichtlijn  •  Privacyverklaring