Mr. Hans Hermsen voert een advies- en procespraktijk op het gebied van het bestuursrecht en op het scheidingsvlak van bestuursrecht en privaatrecht. In algemene zin adviseert en procedeert hij ten behoeve van cliënten die een kwestie
hebben met de overheid. In het bijzonder houdt hij zich bezig met ruimtelijk bestuursrecht, planschaderecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, grondexploitatie, monumentenrecht, archeologische monumentenzorg, agrarisch recht en (binnen)visserijrecht.


Vanwege zijn affiniteit met en kennis van de (Gelderse) rechtshistorie gaat de belangstelling van Hans Hermsen
tevens uit naar zaken op het gebied van historische erfdienstbaarheden, de Natuurschoonwet en oud-zakelijke rechten zoals beek- en waterrechten, (heerlijke) visrechten, plantrechten en het jachtrecht. Hij heeft in het verleden
gewerkt in opdracht van overheden, bedrijven en particulieren en werkt de laatste jaren vooral voor landgoedeigenaren, visserijbedrijven, grondontwikkelaars, archeologiebedrijven, boeren en particulieren.

Kerkhof 16 • 7201 DM Zutphen • T: 0575 582322 • M: 06 25051410 • E: hans@hermsenadvocaat.nl  •  Dienstenrichtlijn  •  Privacyverklaring